In het leven weten we één ding zeker: het is onlosmakelijk verbonden met de dood. Het is voor veel mensen een lastig onderwerp en liever staan we hier nog niet te veel bij stil. 

Als dochter van een uitvaartondernemer weet ik hoe belangrijk een waardevol afscheid is bij het verlies van een dierbare en wat dit betekent voor de nabestaanden. De dag van de uitvaart gaat vaak in een waas voorbij, overspoeld door emoties, lieve woorden en vermoeidheid.

Voor nabestaanden kan het veel steun bieden om op een later moment nog eens terug te kijken naar deze dag. 

AFSCHEIDSFOTOGRAFIE